Reklamacje i zwroty

Informacje dotyczące postępowania w przypadku reklamacji i zwrotów zawarte są w regulaminie w §6 i §7.

Formularze do pobrania w wersji pdf:

1. Wzór formularza reklamacji

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy